آگهی نامه تخصصی علوم آزمایشگاهی آزمانما

 

کاریابی:

بازار کار یکی از سرویس های آگهی نامه تخصصی آزمانما می باشد که در جهت تسهیل

در امر اشتغال نیروی  آزمایشگاهی  راه اندازی شده است . این بخش دارای دو   قسمت

کار جو و کارفرما طراحی شده است  و مکان  مناسبی  برای  معرفی  توانمندیهای  شما

و پیدا کردن افراد مورد نظرتان می باشد.  

در صورت تمایل به ثبت نام و ارسال رزومه خود و یا درج درخواست نیروی کار

  لطفا اینجا کلیک کنید .